Basın Açıklaması


yeni_kutahya_20.01.2014

Divan Edebiyatı’nın büyük şâiri Ahmet-i Dai diyarından;
Esrarname, İskerdername ve Ahmedi Divanı gibi eserlerin sahibi şair Tâcüddin İbrahim bin Hızır, namı değer şair Ahmedi diyarından;
“Uğrayu geldi pîr eşeği nagâh, Sordı hâlini kıldı dert ile âh, Batıl isteyü haktan ayrıldım, Boynuz umdum kulaktan ayrıldım” diyen Harname sahibi Yusuf Sinan, namı değer Şeyhi diyarından; Hekim Sinan diyarından;

“İkiliğin silmeyen, Hakk’ı canda bulmayan, “Gaybi” kendin bilmeyen, Rabb’ın bilesi değil” diyen Melami Şeyhi Sunullah Gaybi diyarından;

Yazdığı Ahteri sözlüğüyle bilginin yerleşik hale gelmesinde önemli katkılar sağlayan Muslihiddin Mustafa Efendi, namı değer Ahteri diyarından;

“Cimcik” yemeyi çok seven, fıkra, hikâye ve destanlarıyla ünlü Hacı Ali Pesendi diyarından;

Dile kolay, 40 yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamış Evliya Çelebi diyarından;

Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi hazretlerinin büyük oğlu Sultan Veled’in torunu, bugün Dönenler Camii adıyla bilinen Kütahya Mevlevihanesinin ilk postnişi Mevlevi Celaleddin Ergun Çelebi diyarından;

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin annesi, Ertuğrul Gazi’nin eşi Hayme Ana diyarından;

Suya saman katan kadının, Anasultan diyarından;

“A İstanbul Sen Bir Han Mısın, Varan Yiğitleri Yudan Sen Misin, Gelinleri Yarsız Goyan Sen Misin, Gidip De Gelmeyen Yari Ben Neyleyim, Vakitsiz Açılan Gülü Ben Neyleyim” diyen, Kütahyanın Pınarlarını dilimize dolayan ozan Hisarlı Ahmet diyarından;

Yaptığı 4 bine yakın tablonun önemli bir kısmını Kütahya’nın mekânlarına ayıran; camilerin, türbelerin, tarihi evlerin, eski sokakların, doğal güzelliklerin, değirmenlerin, çağlayanların ressamı, Kütahya sevdalısı ressam Ahmet Yakupoğlu diyarından;

Ve adını hatırlayamadığım ve bu yüzden kendilerinden özür ve af dilediğim diğer şahsiyetlerin diyarından;

Şairler, hekimler, ozanlar, medreseler, tekkeler diyarından,

En nihayetinde “Ateşte Açan Çiçekler” diyarından; ÇİNİ ve SIR diyarından;

Siz değerli basın mensubu arkadaşlar, hepinizi, “OKU” emri gereği okuduğumuz ve yarışmamıza konu edindiğimiz kelamların en güzeli, en değerlisi, en muteberi, en gerekli olanı, “İnsan Kullanım El Kılavuzu” sahibi, Allah’ın selamıyla selamlıyorum.

ALLAH’IN SELAMI, BEREKETİ VE İHSANI ÜZERİNİZE OLSUN.

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları-2 adı altında düzenlenen Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi yarışması, bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.

Kısa adı KAB Platformu olan Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformu ve Merkezi İstanbul olan Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından Türkiye genelinde ve on-line olarak tüm dünyada gerçekleştirilecek olan yarışmayı Kütahya’mızda ZİNDE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ organize etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tavsiye ettiği yarışma organizasyonumuza manevi destek sağlayan;

Başta Valimiz Sayın Şerif Yılmaz olmak üzere, Belediye Başkanımıza, emniyet teşkilatımıza, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize, ilk, orta ve lise müdürlerimize, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, il ve ilçe müftülerimize, imamlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Öncelikle ve özellikle bize inanan, güvenen; bizi bu yolda yalnız bırakmayan; mükâfatını sadece Allah’tan bekleyerek belirlediğimiz ödüllere tamamen veya kısmen maddi destek sağlayan ve sağlamayı düşünen tüm sponsorlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederiz. Allah razı olsun.

Ayrıca kendilerinden yarışma için destek istediğimiz, karşılığında duaların en güzeli olan “Allah Yardımcınız Olsun” diye dua ederek manevi destek sağlayan gönül insanlarına da teşekkür ederiz.

BU PROJE NASIL ORTAYA ÇIKTI? NEDEN MEAL YARIŞMASI?

Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Platformu tarafından yaptırılan ankete göre halkımızın % 94’ünün evinde Kur’an-ı Kerim olduğu, %78’inin evinde meal veya tefsir olduğu, %37’sinin Kur’an-ı Kerimi Arapça metninden okuyabildiği görülmüş. Aynı araştırmada çıkan sonuca göre “Allah’ın bana mesajı nedir?”, acaba “benden nasıl inanmamı ve yaşamamı istemektedir?” diye merak edip Kur’an-ı Kerimi baştan sona okuyanların oranı maalesef %5’İ geçmemiştir.

Platform, oranın bir hayli düşük olmasından hareketle, Halkı Müslüman olan bir toplumda “Meal Okuma Farkındalığı” sağlamak, Kur’an-ı Kerim Meali okuma yüzdesini artırmak için bu projeyi hazırlamıştır. Platform, bu projeyi hazırlarken oldukça titiz davranmış; tüm önyargıları ortadan kaldırmak ve amacın sadece Allah’ın rızasını kazanmak olduğu güvenini tesis etmek amacıyla yarışmacıların “Evinde Bulunan Her Hangi Bir Meal” ile yarışmaya hazırlanabileceğini ifade etmiş, belirli bir MEAL DAYATMAMIŞTIR.

Bu projenin en önemli iki amacı;

  1. Yediden yetmişe, aileleri ALLAH’IN SON MESAJIYLA buluşturup “O’nun Rızasını kazanmak”
  2. Müslümanların kendi kişisel/grupsal söylemlerine, eylemlerine, düşüncelerine alet etmeden; Kur’an’dan kendi düşüncelerine ve haklılığına deliller uydurmadan; ÖNYARGIDAN UZAK, SAF, DURU, DİNGİN BİR KALP İLE ALLAH’IN KELAMINI OKUMALARINI SAĞLAMAKTIR.

Geçen yıl, Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları-1 olarak ilki düzenlenen yarışmada son devrin büyük âlimlerinden Merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hocamızın “İslam İlmihali” kitabı kaynak eser olarak kullanılarak, halkımızın abdest, namaz, oruç, hac, zekât, ahlak, adalet vs konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmıştı.

Bu yıl Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları-2 adıyla düzenlenen “Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışması” için ülke hedefi en az 250.000 olarak belirlenmiştir. Zinde Gençlik ve Spor Kulübümüz Kütahya geneli için en az 2000 kişinin katılmasını hedeflediği yarışmaya, şu ana kadar bin civarında kişi kayıt yaptırmıştır. Yarışmaya kaydın artacağını umuyor ve bekliyoruz.

Yarışma 5 ayrı kategoride gerçekleştirilmektedir:

A Kategorisi:  Katılımcıları 14 yaş altı; 32 sure,102 sayfa

B Kategorisi:  Katılımcıları 14-19 yaş arası; 34 sure,167 sayfa

C Kategorisi:   Katılımcıları 19 yaş ve üzeri; 44 sure, 257 sayfa

D Kategorisi:  Katılımcıları din görevlileri, ilahiyat mezunları, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri; 44 sure, 257 sayfa

E Kategorisi:   On-line katılımcılar; 44 sure, 257 sayfa

Yarışmaya on-line (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı gözetilmemektedir. Görme engelliler de bu kategoride yarışacaklardır.

Allah’ın Son Mesajını herkese ulaştırmayı hedefleyen proje kapsamında, mahkûmların da yarışmaya katılımları için gerekli yasal izinler alınmıştır.

Yarışmaya kayıtlar www.ufkayolculuk.com adresinden kolaylıkla yapılabilmektedir. BAŞVURULAR 31 OCAK 2014 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.

Katılımcılar Allah’ın vereceği manevi mükâfatın yanında, hem Ülke Geneli hem İl geneli için belirlenen ödüller için yarışacaklardır.

  ÜLKE GENELİ ÖDÜLLERİ(A-B-C-D kategorilerinde) KÜTAHYA İL ÖDÜLLERİ(A-B-C kategorilerinde)
Kategori birincileri için 2 adet umre + 2500 TL iPhone 5
Kategori ikincileri için 1 adet umre + 1500 TL Galaxy S4 mini
Kategori üçüncüleri için 1 adet umre + 500 TL Tablet PC
Kategori 4 – 10 için iPad Mini Çeşitli ödüller

81 ilde ve ilçelerin büyük bir kısmında gerçekleştirilmesi planlanan yarışmada katılımcılara çoktan seçmeli 100 soru sorulacaktır. Test usulü ile gerçekleştirilecek sınavın değerlendirmesinde 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecektir.

Ayrıca yarışmacıların hazırlanmalarını kolaylaştırmak ve kafalarındaki soru işaretlerini giderebilmek amacıyla www.ufkayolculuk.com internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında hem yarışma ile ilgili video sunumları hem de sürekli güncellenen ödüllü örnek sorular yayınlanmaktadır.

9 Mart 2014 günü saat 10’da tüm Türkiye’de ve on-line olarak internette aynı anda başlayacak olan yarışma için katılımcılar sınav yeri bilgilerini www.ufkayolculuk.com üzerinden öğreneceklerdir.

Yarışmanın Türkiye Ödülleri İstanbul’da 13 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecektir. İl ödül töreni tarihi daha sonra belirlenecek ve www.zinde43.org adresinde ilan edilecektir. Yarışmayla ilgili daha detaylı bilgi www.ufkayolculuk.com adresinden öğrenilebilir.

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

http://www.yenikutahya.com/tr/haber/bolge-haber/9728/kur-an-meali-yarismasina-cagri

http://www.43.com.tr/haberler/kuran-meali-yarismasina-cagri.aspx

gençlik, genel, kültür
2 comments on “Basın Açıklaması
  1. Bu yarışmayı düzenleyenlerden Allah razı olsun. Bu vesileyle meali okumuş ve hatta özünseyerek okumuş oluyoruz. Çalışmalarınızın devamını dileriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir