Siyer Bilgi Yarışması – 1436

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI-3
SON PEYGAMBER (SAV) HAYATI KONULU KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TANIMLAR
Yarışma Tanımı
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları H.1436 / M.2015 yılında Türkiye de Türkçe, Dünya genelinde ise İngilizce dilinde düzenlenecektedir. Yarışma Türkçe dilinde “Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi / Prof.Dr. İsmail Lütfi Çakan, N.Mehmet Solmaz” kitabından, İngilizce dilinde “Muhammad / Martin Lings” kitabından yapılacaktır. Yarışma Türkçe dilinde 5 (beş) farklı kategoride İngilizce dilinde ise tek kategori olmak üzere toplamda 6 farklı kategori de düzenlenecektir. Sınav yazılı olarak sorulan toplam 100 çoktan seçmeli soru ile (test) yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.
Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara  e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.
Yarışma Düzenleme Kurulu:
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları bilgi ve kültür yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.
Yarışma Sınavı:
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.
Yarışma Sınav Merkezleri:
Yazılı Sınavlar: Yarışma sınavının yapılacağı, 15 veya daha fazla yarışmacının katılacağı yerleşim merkezidir.
Online Sınavlar: Online sınava katılacak yarışmacılarımız interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.
Yarışma Sınav Merkezi Kurulu (Proje Ortağı Kulüpler):
Yarışma Düzenleme Kurulunun, Yarışma Sınav Merkezinde bulunan temsilcisi ve bu merkezde yarışmayı organize eden kuruldur.

YARIŞMA PROGRAM ORGANİZASYONU
Yarışma,  Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü  tarafından birlikte organize edilmektedir. Yarışmanın merkezi proje ortağı ise Son Peygamber Platformu  dur. Ayrıca yarışma; sınav merkezi açılacak illerdeki Gençlik Kulüplerinin (proje ortağı kulüpler) işbirliği ile organize edilmektedir.

YARIŞMANIN AMACI
Toplumun her kesimini ASon Peygamberin (sav) mesajları ile buluşturarak Allah’ın rızasını kazanmak
Toplumda Son Peygamber (sav) algısı oluşturmak
H.1436 / M.2015 yılı içerisinde Peygamber Efendimizin sav hayatının okunmasını ve hayata tatbik edilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.
Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak ve Son Peygamber (sav) in bakış açısını topluma kazandırmaktır.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI  ve  BAŞVURU
Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular
Yarışma 6 (altı) farklı kategoride yapılacaktır. A, B, C, D ve E Kategorileri Türkçe dilinde F kategorisi ise İngilizce dilinde yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.

A Kategorisi: 1 Ocak 2015 tarihi esas alınarak,14 yaşından küçük olanlar, (01.01.2001 tarihinden sonra doğanlar)
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Mekke Devri Tevhid Mücadelesinden itibaren kitabın sonuna kadar (456 Sayfa)

B Kategorisi: 1 Ocak 2015 tarihi esas alınarak,14 yaşından büyük, 19 yaşından küçük olanlar           (1 Ocak 1996 – 31 Aralık 2000 arası doğanlar)
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Mekke Devri Tevhid Mücadelesinden itibaren kitabın sonuna kadar (456 Sayfa)

C Kategorisi: 1 Ocak 2015 tarihi esas alınarak,19 yaşından büyük olanlar, (31.12.1995 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar)
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Kitabın tamamı (686 Sayfa)

D Kategorisi/İhtisas Kategorisi:  Din görevlileri (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler…), ilahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu kategoride yarışacaklardır. Bu meslek dallarında şu anda çalışan, belirli bir süre çalışmış olan veya emekli olanların tamamı için geçerlidir. Ayrıca kendini bu alanda yeterli gören diğer yarışmacılarımızda bu alanda sınava girebilirler.

NOT: 2 yıllık İlahiyat ön lisans öğrencileri, 2 yıllık İlahiyat ön lisans mezunları, 4 yıllık İlahiyat öğrencileri ve 4 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri bu kategoriye dahil değildir. Bu sınıftakiler yaşlarına göre uygun kategorilerde yer alacaklardır.
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Kitabın tamamı (686 Sayfa)

E Kategorisi: Yarışmaya Türkçe dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı gözetilmemektedir.
Sorumlu Olduğu Kitap; Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi 
Sorumlu Olduğu Bölüm; Kitabın tamamı (686 Sayfa)

F Kategorisi: Yarışmaya İngilizce dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı gözetilmemektedir.
Sorumlu Olduğu Kitap; Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources / Martin Lings
Sorumlu Olduğu Bölüm; Kitabın tamamı

Yarışma Katılım Bilgileri
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)
Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.
Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre (15 ve üzeri başvuru) belirlenebilecektir. Yarışma Düzenleme Kurulu, sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il sınav merkezine ya da yakın bir ildeki yarışma sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.
Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve sms yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.
Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Ocak 2015 Cumartesi günüdür.

NOT: Yarışmaya;

 • Zinde Gençlik Spor Ve izcilik Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları, Son Peygamber Platformu Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 • Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 • Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

MERKEZİ ÖDÜLLER:
A-B-C-D  Kategorileri İçin
Birinci olanlara         : 2 adet Umre + 2500TL
İkinci olanlara           : 1 adet Umre + 1500TL
Üçüncü olanlara       : 1 adet Umre + 500TL
4.-10. olanlara          : iPad mini

Not: 18 yaş altında olanlara veya bayanlara tek başlarına umre vizesi Suud Konsolosluğu tarafından verilmemektedir. Bu şekilde ödül kazananalar yanlarında babası, amcası, dayısı, eşi (bayanlar için) veya 18 yaşından büyük erkek kardeşini götürmeleri gerekmektedir. Bu kazanmış oldukları umre ödülünü istedikleri kişiye devir de edebilirler.

E ve F Kategorisi
Birinciye                    : SONY NWZ-E474 mp3 player (8GB)
İkinciye                      : SONY NWZ-B173 mp3 player (4GB)
Üçüncüye                  : SONY NWZ-B172 mp3 player (2GB)

İl Ödülleri:
Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde A, B ve C kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki kulüp, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz. (D kategorisinde yarışanlara il bazında ödül verilmeyecektir.)

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ
www.ufkayolculuk.com web sitemizde yayınlanacak sınav merkezlerinde, 29 Mart 2014 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nufüs Cüzdanı, Pasaport vb) ve web sitemizden çıkartacakları sınav giriş belgeleri ile katılacaklardır.
Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.
Yarışma sınav kuralları www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanacak ve yarışmacılara sınavdan önce okunacaktır.
Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.
Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
Sorular çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.

YARIŞMA KİTABI VE SINAVI:
Yarışma soruları, her kategori için belirtilen kitap ve konulardan hazırlanacaktır. A kategorisinde 80 soru, diğer kategorilerde ise yarışmacılara toplam 100 soru sorulacaktır. Her kategori için toplam sınav süresi 120 dakika olacaktır. Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir.
Yarışma sınavında, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kağıdı verilecektir.
Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.
Yarışma sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır. Sınav sonrasında, optik cevap kağıtları değerlendirilmek üzere, yarışma organizatörü Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü genel merkezine gönderilecektir. Cevap anahtarı sınav günü saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com  adresinden yayınlanacaktır.
Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, yarışma sınav süresi içerisinde kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacıların yarışmaya devam edip etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına tutanak tutarak karar verme konusunda yetkilidir.
Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname,   program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Zinde Gençlik Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.
Yarışma sınavında değerlendirme, Zinde Gençlik Yarışma Düzenleme Kurulu kararı ile  gerçekleştirilecektir.
Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda,  yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir. Bu durumları kayıt altına almak için tutanak tutulacaktır.

İ. SINAV DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
Sınav sonuçlarının puanlanması ve derecelendirilmesi aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

 1. Puanlama: Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.
  • 4 kategori (A, B, C, D) ayrı ayrı ele alınacaktır.
  • Eşit puanlı adaylar arasında yaşı küçük olan sıralamada üstte yer alacaktır.
  • Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.
  • Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.
   • %5 e kadar 5 puan
   • % 5-10 arası 4,5 puan
 • %40-100 arası 2,5 puan
 • %30-40 arası 3 puan
 • %20-30 arası 3,5 puan
 • %10-20 arası 4 puan
 • Her 4 yanlış soru için 1 puan (soru başı 0,25) düşülecektir.
 • En yüksek puan 70 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.
 • En yüksek puana 70 e eşitlenip diğer puanlar 70 üzerinden hesaplandıktan sonra; bütün puanlara 30 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100, en düşük alan kişi (Bütün soruları yanlış yapan) ise (100*-0,25)+30=5 puan almış olacak.
 • Derecelendirme: Kategorilerin derecelendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

A, B C, D Kategorileri için Derecelendirme: (Türkçe sınavlar)
Derecelendirme Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 kategoride olacaktır.
E Kategorisi için Derecelendirme: (Türkçe online sınav)
Derecelendirme Dünya, Türkiye, İl, İlçe şeklinde 4 kategoride olacaktır.
F Kategorisi için Derecelendirme: (İngilizce online sınav)
Derecelendirme Dünya, Ülke şeklinde 2 kategoride olacaktır.

YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışma Türkiye Geneli sonuçları,   15 Nisan 2015 saat:10.00 da,  www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

ÖDÜLLERİN TAKDİMİ
Türkiye geneli ödülleri, 3 Mayıs 2015 Pazar günü saat 20.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 3 e girenlerin yol ücretlerini ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz karşılayacaktır.
İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından en geç, 2 Mayıs 2015 Cumartesi gününe kadar takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.
İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 3 Haziran 2015 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendileri yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır)  Aksi takdirde 3 Haziran 2015 ten sonra hak iddia edemeyeceklerdir.

YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YETKİLİ KURULLAR
Yarışmanın Sahibi:
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü  
Merkezi Proje Ortağı:
Son Peygamber Platformu
Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yarışma Komisyonu
Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Zinde GSK Komisyon Üyeleri):
Adem Öztürk
Yahya Özkul
Berg Göktürk Deligöz
Bayram Eryılmaz
Muhammed Zahid Uysal
Selman Ecirli
M.Kemal Çakıcı
İbrahim Tekmen
Oktay Karakuş
Safa Hastürk
Mustafa Semih Şen
Mehmet Fatih Cansız

Soru Hazırlama Kurulu:
Yarışma soruları, Son Peygamber Platformu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

BİLGİ – İLETİŞİM
Adres       : Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. Market Sokak No:1/3 Üsküdar/İSTANBUL
Web          : www.ufkayolculuk.com
E-posta    bilgi@ufkayolculuk.com

One comment on “Siyer Bilgi Yarışması – 1436

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir