Hadis Yarışması – 1437

uy4

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI – 4

HADİS KONULU KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR

1. Yarışma Tanımı

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları H.1437 / M.2016 yılında Türkiye de Türkçe, Dünya genelinde ise İngilizce dilinde düzenlenecektedir. Yarışma Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan “Riyâzü’s-Sâlihînden 1001 Hadis Seçkisi” adlı eserden yapılacaktır. Yarışma Türkçe dilinde 5 (beş) farklı kategoride, İngilizce dilinde ise tek kategori olmak üzere toplamda 6 (altı) farklı kategori de düzenlenecektir. Sınav yazılı olarak sorulan çoktan seçmeli soru ile (test) yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu:

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları bilgi ve kültür yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı:

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmalarında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

4. Yarışma Sınav Merkezleri:

Yazılı Sınavlar: İl yarışma heyetleri 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir.

Online Sınavlar: Online sınava katılacak yarışmacılarımız interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma, Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından organize edilmektedir. Yarışmanın merkezi proje ortağı ise Son Peygamber Platformu’dur. Ayrıca yarışma; illerde proje ortağı kulüplerin (Kulüplerin/Vakıfların/Derneklerin) işbirliği ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI:

1. Toplumun her kesimini Son Peygamberin (sav) mesajları ile buluşturarak, Allah’ın rızasını kazanmak

2. Toplumda hadis algısı oluşturmak

3. H.143 / M.201 yılı içerisinde Peygamber Efendimizin sav hadislerinin okunmasını ve hayata tatbik edilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.

4. Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular

Yarışma 6 (altı) farklı kategoride yapılacaktır. A, B, C, D ve E Kategorileri Türkçe dilinde F kategorisi ise İngilizce dilinde yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır. Yarışmacılar kategorine göre sorumlu oldukları konularını www.ufkayolculuk.com adresinden öğrenebilirler.

A Kategorisi: 1 Ocak 2016 tarihi esas alınarak, 14 yaşından küçük olanlar, (01.01.2002 tarihinden sonra doğanlar)

Sorumlu Olunan Konular: I. Bölüm (İman, Tevhid, Dua), II. Bölüm (İyilikler ve Hayırlar), III. Bölüm (Adabı Muaşeret)

B Kategorisi: 1 Ocak 2016 tarihi esas alınarak, 14 yaşından büyük, 19 yaşından küçük olanlar, (1 Ocak 1997 – 31 Aralık 2001 arası doğanlar)

Sorumlu Olunan Konular: I. Bölüm (İman, Tevhid, Dua), II. Bölüm (İyilikler ve Hayırlar), III. Bölüm (Adabı Muaşeret), IV. Bölüm (İslami Yükümlülükler ve Faziletler), V. Bölüm (Ahlaki Zaaflar ve Yasaklar)

C Kategorisi: 1 Ocak 2016 tarihi esas alınarak, 19 yaşından büyük olanlar, (31.12.1996 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar)

Sorumlu Olunan Konular: Kitabın Tamamı

D Kategorisi/İhtisas Kategorisi: Resmi veya fahri din görevlileri (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), ilahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu kategoride yarışacaklardır. Bu meslek dallarında şu anda çalışan, belirli bir süre çalışmış olan veya emekli olanların tamamı için geçerlidir. Ayrıca kendini bu alanda yeterli gören diğer yarışmacılarımızda bu alanda sınava girebilirler.

NOT: 2 yıllık İlahiyat ön lisans öğrencileri, 2 yıllık İlahiyat ön lisans mezunları, 4 yıllık İlahiyat öğrencileri ve 4 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri bu kategoriye dâhil değildir. Bu kişiler yaşlarına göre uygun kategorilerde yer alacaklardır.

Sorumlu Olunan Konular: Kitabın Tamamı

E Kategorisi: Yarışmaya Türkçe dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar bu kategoride yarışacaklardır. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.

Sorumlu Olunan Konular: Kitabın Tamamı

F Kategorisi: Yarışmaya İngilizce dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.

2. Yarışma Katılım Bilgileri

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)

Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.

Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre (15 ve üzeri başvuru) belirlenebilecektir. İllerdeki Proje Ortakları sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il sınav merkezine ya da yakın bir ildeki yarışma sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.

Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya son başvuru tarihi 21 Şubat 2016 Pazar günüdür.

NOT: Yarışmaya;

 • Zinde Gençlik Spor Ve izcilik Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları, Son Peygamber Platformu Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

 • Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

 • Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

E. MERKEZİ ÖDÜLLER:

1. A-B-C-D Kategorileri İçin

Birinci Olanlara : 2 adet Umre + 2.500,00 TL

İkinci Olanlara : 1 adet Umre + 1.500,00 TL

Üçüncü Olanlara : 1 adet Umre + 500,00 TL

4.-10. Olanlara : Samsung Galaxy Tab S2 T710 32GB 8.0″ Tablet

Not: 18 yaş altında olanlara veya bayanlara tek başlarına umre vizesi Suudi Arabistan Konsolosluğu tarafından verilmemektedir. Bu şekilde ödül kazananalar yanlarında babası, amcası, dayısı, eşi (bayanlar için) veya 18 yaşından büyük erkek kardeşini götürmeleri gerekmektedir. Bu kazanmış oldukları umre ödülünü istedikleri kişiye devir de edebilirler.

2. E ve F Kategorisi İçin

Birinciye : Samsung Galaxy Tab S2 T710 32GB 8.0″ Tablet

İkinciye : Samsung Galaxy Tab S T800 16GB 10.5″ Beyaz Tablet

Üçüncüye : Samsung Galaxy Tab S T700 16GB 8.4″ Beyaz Tablet

F. İl Ödülleri:

Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde A, B ve C kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki kulüp, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz. (D kategorisinde yarışanlara il bazında ödül verilmeyecektir.)

G. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ

www.ufkayolculuk.com web sitemizde yayınlanacak sınav merkezlerinde, 3 Nisan 2016 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

H. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) ile katılacaklardır.

Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.

Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.

Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.

Sorular çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.

I. YARIŞMA KİTABI VE SINAVI:

Yarışma soruları, her kategori için belirtilen konulardan hazırlanacaktır. Hadis numarası ve ravilerden soru sorulmayacaktır. A kategorisinde 80 soru, B ve F kategorisinde 100 soru, C ve E kategorisinde 120 soru, D kategorisinde 140 soru sorulacaktır. Her kategori için toplam sınav süresi 120 dakika olacaktır. Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir.

Yarışma sınavında, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı verilecektir.

Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.

Yarışma sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır. Sınav sonrasında, optik cevap kâğıtları değerlendirilmek üzere, yarışma organizatörü Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü genel merkezine gönderilecektir. Cevap anahtarı 4 Nisan 2016 günü saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, yarışma sınav süresi içerisinde kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacıların yarışmaya devam edip etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına tutanak tutarak karar verme konusunda yetkilidir.

Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.

Yarışma sınavında değerlendirme, Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yarışma Düzenleme Kurulu kararı ile gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir.

J. SINAV DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Sınav sonuçlarının puanlanması ve derecelendirilmesi aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. Puanlama: Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

  1. 4 kategori (A, B, C, D) ayrı ayrı ele alınacaktır.

  2. Eşit puanlı adaylar arasında yaşı küçük olan sıralamada üstte yer alacaktır.

  3. Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.

  4. Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.

   1. %5 e kadar 10 puan

   2. % 5-10 arası 9 puan

   3. %10-15 arası 8 puan

   4. %15-20 arası 7 puan

   5. %20-30 arası 6 puan

   6. %30-40 arası 5 puan

   7. %40-50 arası 4 puan
   8. %50-100 arası 3 puan
  5. Her yanlış soru için 0.75 puan düşülecektir.

  6. En yüksek puan 70 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

  7. Bütün puanlar 70 üzerinden hesaplandıktan sonra; puanlara 30 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100 puan almış olacaktır.

2. Derecelendirme: Kategorilerin derecelendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

A, B C, D Kategorileri için Derecelendirme: (Türkçe sınavlar)

 1. Derecelendirme Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 kategoride olacaktır.

E Kategorisi için Derecelendirme: (Türkçe online sınav)

 1. Derecelendirme Dünya, Türkiye, İl, İlçe şeklinde 4 kategoride olacaktır.

F Kategorisi için Derecelendirme: (İngilizce online sınav)

 1. Derecelendirme Dünya, Ülke şeklinde 2 kategoride olacaktır.

K. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yarışma sonuçları, 22 Nisan 2016 Saat:20.00 da, Kesin Sınav Sonuçları ise 29 Nisan 2016 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. Türkiye ve İl ödülleri kesin sınav sonuçlarına göre verilecektir. Kesin sınav sonuçlarında sadece Türkiye Dereceleri açıklanacaktır. İl, ilçe ve okul derecelerinin açıklanması ise; o ilde dereceye girenlerin ki o ilin ödül gecesinde ildeki proje ortağı kulüp tarafından, diğer yarışmacıların sonuçları ise 7 Mayıs 2016 tarihinde www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

 

L. ÖDÜLLERİN TAKDİMİ

Türkiye geneli ödülleri, 7 Mayıs 2016 Pazar günü saat 20.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.comadresinden duyurulacaktır. İlk 3 e girenlerin yol ücretlerini ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz karşılayacaktır.

İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından 6 Mayıs 2016 Cumartesi gününe kadar takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.

İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 7 Haziran 2016 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendileri yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır) Aksi takdirde 7 Haziran 2015 ten sonra hak iddia edemeyeceklerdir.

M. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

N. YETKİLİ KURULLAR

1. Yarışmanın Sahibi:

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü

2. Merkezi Proje Ortağı:

Son Peygamber Platformu

3. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yarışma Komisyonu

4. Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Zinde GSK Komisyon Üyeleri):

Adem ÖZTÜRK

Yahya ÖZKUL

Berg Göktürk DELİGÖZ

Safa HASTÜRK

Gökcan ERAY

Mustafa Semih ŞEN

M. Kemal ÇAKICI

Vahap ÖZMEN

Selman ECİRLİ

Oktay KARAKUŞ

Kerim TÜRE

M. Zahid EROĞLU

Mehmet AVUNDUK

Muhammed Osman ÖZASLAN

5. Soru Hazırlama Kurulu:

Yarışma soruları, Son Peygamber Platformu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

O. BİLGİ – İLETİŞİM

Adres : Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. Market Sokak No:1/3 Üsküdar/İSTANBUL

Web : www.ufkayolculuk.com

E-posta : bilgi@ufkayolculuk.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir