Meal Bilgi Yarışması – 1435

meal-1435

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI-2
KUR’AN-I KERİM MEALİ BİLGİ YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR
1.Yarışma Tanımı
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları Türkiye genelinde düzenlenmektedir. Yarışma, sınav merkezlerinde, Kur’an-ı Kerim Mealinden yapılacaktır. Yarışma 5(beş) farklı kategoride yapılacak olup, yazılı olarak sorulan toplam 100 çoktan seçmeli soru ile (test) yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.
Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara e-posta/ sms yolu ile iletilecektir.
2. Yarışma Düzenleme Kurulu:
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları bilgi ve kültür yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.
3. Yarışma Sınavı:
Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.
4. Yarışma Sınav Merkezleri:
Yarışma sınavının yapılacağı, 15 veya daha fazla yarışmacının katılacağı yerleşim merkezidir.
5. Yarışma Sınav Merkezi Kurulu (Proje Ortağı Kulüpler):
Yarışma Düzenleme Kurulunun, Yarışma Sınav Merkezinde bulunan temsilcisi ve bu merkezde yarışmayı organize eden kuruldur.

B. YARIŞMA PROGRAM ORGANİZASYONU
Yarışma, Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile KAB Platformu ( Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformu ) tarafından birlikte organize edilmektedir. Ayrıca yarışma sınav merkezi açılacak illerdeki, Gençlik Kulüplerinin (proje ortağı kulüpler) işbirliği ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI
1. Toplumun her kesimini Allah’ın son mesajı ile buluşturarak Allah’ın rızasını kazanmak
2. Kur’an’ı anlayarak okuma konusunda farkındalık ve kamuoyu oluşturmak
3. Toplumun Kur’an algısını, Allah’ın “oku” emrindeki muradına muvafık hale getirmek
4. 2014 yılı içerisinde Kuan’ı Kerim Mealinin okunmasını ve Allah’ın Kelamı olan Kuran-ı Kerim’in hayata tatbik edilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.
5. Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı, halkımızın ve özellikle gençlerimizin Kur’an’ın anlamıyla buluşmasını hedeflemektedir.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU
1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Sureler
Yarışma 5 (beş) farklı kategoride yapılacaktır.
A Kategorisi: 1 Ocak 2014 tarihi esas alınarak,14 yaşından küçük olanlar, (01.01.2000 tarihinden sonra doğanlar)
A Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Fatiha, En’âm, Âraf, Tâhâ, Kasas, Lokman, Zuhruf, Vâkıâ, Hadid, Saff, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (32 Sûre, 102 Sayfa)
B Kategorisi: 1 Ocak 2014 tarihi esas alınarak,14 yaşından büyük, 19 yaşından küçük olanlar (1 Ocak 1995 – 31 Aralık 1999 arası doğanlar)
B Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Âraf, Hûd, Yusuf, İbrahim, Nahl, Mü’minûn, Yâsîn, Zümer, Hucurât, Haşr, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (34 Sûre, 167 Sayfa)
C Kategorisi: 1 Ocak 2014 tarihi esas alınarak,19 yaşından büyük olanlar, (31.12.1994 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar)
C Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Âraf, Yunus, Ra’d, Nahl, İsrâ, Kehf, Tâhâ, Nûr, Furkan, Neml, Kasas, Ankebût, Ahzâb, Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Muhammed, Fetih, Mülk, Kalem, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (44 Sûre, 257 Sayfa)
D Kategorisi: Din görevlileri (imamlar, müezzinler, kur-an kursu hocaları,vaizler…)bu kategoride yarışacaklardır.Bu kategoriye İlahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri (Bu meslek dallarında çalışan ve emekliler için geçerlidir)
NOT: 2 yıllık İlahiyat önlisans öğrencileri, 2 yıllık İlahiyat önlisans mezunları, 4 yıllık İlahiyat öğrencileri ve 4 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri bu kategoriye dahil değildir. Bu sınıftakiler yaşlarına göre uygun kategorilerde yer alacaklardır.
D Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Âraf, Yunus, Ra’d, Nahl, İsrâ, Kehf, Tâhâ, Nûr, Furkan, Neml, Kasas, Ankebût, Ahzâb, Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Muhammed, Fetih, Mülk, Kalem, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (44 Sûre, 257 Sayfa)
E Kategorisi: Yarışmaya on-line (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı gözetilmemektedir. Görme engelliler de bu kategoride yarışacaklardır.
E Kategorisi Sorumlu Olduğu Sureler; Âl-i İmrân, En’âm, Âraf, Yunus, Ra’d, Nahl, İsrâ, Kehf, Tâhâ, Nûr, Furkan, Neml, Kasas, Ankebût, Ahzâb, Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Muhammed, Fetih, Mülk, Kalem, Duhâ, İnşirâh, Tîn, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzâl, Âdiyât, Kâri’a, Tekâsür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Mâ’ûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felâk, Nâs (44 Sûre, 257 Sayfa)

2. Yarışma Katılım Bilgileri
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.
Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre (15 ve üzeri başvuru) belirlenebilecektir. Yarışma Düzenleme Kurulu, sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il sınav merkezine ya da yakın bir ildeki yarışma sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.
Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e posta ve sms yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.
Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Ocak 2014 Cuma günüdür.
NOT:
Yarışmaya;
Zinde Gençlik Spor Ve izcilik Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları, KAB Platformu Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

E. MERKEZİ ÖDÜLLER:
1. A-B-C-D Kategorileri İçin
Birinci olanlara : 2 adet Umre + 2500TL
İkinci olanlara : 1 adet Umre + 1500TL
Üçüncü olanlara : 1 adet Umre + 500TL
4.-10. olanlara : iPad mini
Not: 18 yaş altında olanlara veya bayanlara tek başlarına umre vizesi Suud Konsolosluğu tarafından verilmemektedir. Bu şekilde ödül kazananalar yanlarında babası, amcası, dayısı, eşi (bayanlar için) veya 18 yaşından büyük erkek kardeşini götürmeleri gerekmektedir. Bunun kazanmış oldukları umre ödülünü istedikleri kişiye devir de edebilirler.
2. E Kategorisi
Birinciye : SONY NWZ-E474 mp3 player (8GB)
İkinciye : SONY NWZ-B173 mp3 player (4GB)
Üçüncüye : SONY NWZ-B172 mp3 player (2GB)

F. İl Ödülleri:
Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde A, B ve C kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir.(D kategorisinde yarışanlara il bazında ödül verilmeyecektir.) Eğer ildeki kulüp, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz.

G. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ
www.ufkayolculuk.com web sitemizde yayınlanacak sınav merkezlerinde,9 Mart 2014 Pazar Saat: 10.00 da tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.
H. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nufüs Cüzdanı, Pasaport vb) ve web sitemizden çıkartacakları sınav giriş belgeleri ile katılacaklardır.
Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.
Yarışma sınav kuralları www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanacak ve yarışmacılara sınavdan önce okunacaktır.
Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.
Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
Yarışma sonrasında www.ufkayolculuk.com adresinde her sorunun hazırlandığı sayfa numarası belirtilecektir.
Sorular çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.

I. YARIŞMA KİTABI VE SINAVI:
Yarışma soruları, Kur’an-ı Kerim Mealinden hazırlanacak olup sorular genel içerikli olacaktır. Bu nedenle Yarışmacılar istedikleri herhangi bir mealden çalışabilirler. Tüm kategorilerde yarışmacılara toplam 100 soru sorulacak ve toplam süre 120 dakika olacaktır. Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir.
Yarışma sınavında, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kağıdı verilecektir.
Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecektir.
Yarışma sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları alınacaktır. Sınav sonrasında, optik cevap kağıtları değerlendirilmek üzere, yarışma organizatörü Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü genel merkezine gönderilecektir. Cevap anahtarı sınav günü saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.
Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, yarışma sınav süresi içerisinde kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacıların yarışmaya devam edip etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına tutanak tutarak karar verme konusunda yetkilidir.
Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Zinde Gençlik Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.
Yarışma sınavında değerlendirme, Zinde Gençlik Yarışma Düzenleme Kurulu kararı ile gerçekleştirilecektir.
Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir. Bu durumları kayıt altına almak için tutanak tutulacaktır.

İ. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışma Türkiye Geneli sonuçları, 24 Mart 2014 saat:10.00 da, www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

J. ÖDÜLLERİN TAKDİMİ
Türkiye geneli ödülleri, 13 Nisan 2014 Pazar günü saat 19.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 10 a girenlerin yol ücretlerini ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz karşılayacaktır.
İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından en geç, 12 Nisan 2014 Cumartesi gününe kadar takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.
İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 30 gün içerisinde almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendileri yapması gerekmektedir. Aksi takdirde 30 günden sonra hak iddia edemeyeceklerdir.

K. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

L. YETKİLİ KURULLAR
1. Yarışmanın Sahibi:
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü & Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformu
2. KAB Platformu Yetkilileri:
İsmail Yıldız
Abdurrahman Katlan
3. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yarışma Komisyonu
4. Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Zinde GSK Komisyon Üyeleri):
Berg Göktürk Deligöz
Muhammed Zahid Uysal
Bayram Eryılmaz
Selman Ecirli
M.Kemal Çakıcı
İbrahim Tekmen
Oktay Karakuş
Safa Hastürk
Ali Toptaş
Adem Öztürk
5. Soru Hazırlama Kurulu:
Yarışma soruları, KAB (Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak) Platformu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.
6. Danışma Heyeti:
Hasan Tahsin Feyizli
Prof.Dr. Ahmet Turan Aslan
Prof. Dr. Yakup Çiçek
Doç.Dr. Hür Mahmut Yücer

M. BİLGİ – İLETİŞİM
Adres : Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. Market Sokak No:1/3 Üsküdar/İSTANBUL
Web : www.ufkayolculuk.com
E-posta : bilgi@ufkayolculuk.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir