Son Faaliyetler

Basın Açıklaması

Divan Edebiyatı’nın büyük şâiri Ahmet-i Dai diyarından; Esrarname, İskerdername ve Ahmedi Divanı gibi eserlerin sahibi şair Tâcüddin İbrahim bin...